فایل ورد مقاله بررسي ميزان رضايتمندي مردم از کيفيت آب شرب شهرستان ساري در سال 91

لینک دانلود

فایل ورد مقاله بررسي ميزان رضايتمندي مردم از کيفيت آب شرب شهرستان ساري در سال 91 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي ميزان رضايتمندي مردم از کيفيت آب شرب شهرستان ساري در سال 91 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي ميزان رضايتمندي مردم از کيفيت آب شرب شهرستان ساري در سال 91،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي ميزان رضايتمندي مردم از کيفيت آب شرب شهرستان ساري در سال 91 :


محل انتشار: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
محمدعلی ززولی – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
داود بلارک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط- کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
یوسف مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط- کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
فاطمه کریم نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط- کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:
مقدمه و اهمیت موضوع: آب حیاتی ترین سرمایه زندگی و اصلی‌ترین عامل توسعه و نیاز بشری محسوب می گردد.تامین آب آشامیدنی سالم یکی از اهداف مهم در جوامع بشری است و دستیابی به توسعه وپیشرفت در سایه سلامت افراد جامعه امکان پذیر است و واضح است که سلامتی افراد در گرو تامین آب شرب مطلوب است. هدف از این بررسی بررسی میزان رضایتمندی مردم از کیفیت آب شرب شهر ساری در سال 91 است.مواد و روشها: تحقیق حاضر از نوع روش توصیفی- پیمایشی است که در نیمه دوم سال 91 در شهر ساری انجام گرفت و جمع‌آوری نمونه ها از طریق پرسشنامه صورت گرفت برای بدست آوردن تعداد نمونه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و این پرسشنامه حاوی 31 سوال با سه بخش تحت عناوین: مشخصات پاسخ دهنده، نوع آب آشامیدنی، رضایتمندی مردم از کیفیت آب شرب می باشد در نهایت بعد از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات به برنامه نرم افزاری SPSSوارد شده و با آزمون‌های ANOVA ، کای اسکوئر ، رگرسیون لجستیک ، آمار توصیفی مورد آنالیز آماری قرارگرفت.نتایج و بحث: 69% افراد از آب لوله کشی شهری و 5/16% افراد فقط از آب بطری شده برای شرب استفاده می‌کردند. تقریبا 58% مردم از وضعیت کیفیت آب راضی بوده‌اند. 5/14% افراد از روش خاصی برای ضدعفونی کردن آب لوله کشی شهری استفاده می‌کردند که 79% آنها از روش جوشاندن و 21% دیگر از دستگاه تصفیه آب خانگی استفاده می کردند. همچنین بین جمعیت خانوار و میزان مصرف آب بطری شده با 018/0 p=رابطه معناداری وجود داشته است.(میزان معناداری 05/0p<) بطوری که با افزایش تعداد افراد خانوار میزان مصرف آب بطری شده کمتر می‌شود.نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان داد که حدود 42% مردم از وضعیت کیفیت آب ناراضی بوده‌اند همچنین بیشتر نارضایتی مردم از بالا بودن میزان طعم آب بوده است. بنابراین حل این مشکل می تواند افزایش میزان رضایتمندی مردم را در پی داشته باشد.

توضیحات بیشتر