فایل ورد مقاله بررسي نقش سرمايه گذاران نهادي بر روند سرمايه گذاري شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

لینک دانلود

فایل ورد مقاله بررسي نقش سرمايه گذاران نهادي بر روند سرمايه گذاري شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي نقش سرمايه گذاران نهادي بر روند سرمايه گذاري شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي نقش سرمايه گذاران نهادي بر روند سرمايه گذاري شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي نقش سرمايه گذاران نهادي بر روند سرمايه گذاري شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران :


محل انتشار: دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
پریسا جافر – دانشجوی کارشناسی ارشدحسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک
سیدرضا موسوی –
حبیب موسوی –

چکیده:
سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت ها، دارای نفوذ قابل ملاحظه ای برآنها هستند؛ ضمن آنکه محرک هایی برای نظارت بر رویه های شرکت ها دارند بنابر این در این تحقیق بر آنیمکه به بررسی رابطهی مالکیت نهادی بر میزان سرمایه گذاری شرکت ها بپردازیم . با توجه به اینکه سرمایه گذاران نهادی مشابه با یکدیگر نیستند و انگیزه های یکسانی برای نظارت بر رویه های اتخاذ شده از سوی شرکت هاندارند ، در این تحقیق با تقسیم نمودن سهامداران نهادی به دو گروه سهامداران منفعل و سهامداران فعال، ارتبا ط انواع مختلف مالکیت نهادی بر سرمایه گذاری بررسی می شود،بدین منظور اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی حسابرسی شده ی 103 شرکت515 داده سال – شرکت (طی دوره ی زمانی پنج ساله 1386 تا 13 استخراج شد .برای بررسی این ارتباطات، از دو مدل رگرسیونی استفاده گردید.روش تحلیلی در این پژوهش تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون و با استفاده از نرم افزارSPSS است. نتایج نشان می دهد بین مالکیت نهادی فعال ومالکیت نهادی منفعل و سرمایه گذاری،رابطه ی معنادار و مثبتی در بازار سرمایه ایران وجود دارد

توضیحات بیشتر