فایل ورد مقاله تاثير ارتفاع از سطح دريا بر روي تنوع و غناي گونه اي گياهان مرتعي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز رزين شهرستان کرمانشاه)

لینک دانلود

فایل ورد مقاله تاثير ارتفاع از سطح دريا بر روي تنوع و غناي گونه اي گياهان مرتعي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز رزين شهرستان کرمانشاه) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير ارتفاع از سطح دريا بر روي تنوع و غناي گونه اي گياهان مرتعي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز رزين شهرستان کرمانشاه) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير ارتفاع از سطح دريا بر روي تنوع و غناي گونه اي گياهان مرتعي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز رزين شهرستان کرمانشاه)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير ارتفاع از سطح دريا بر روي تنوع و غناي گونه اي گياهان مرتعي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز رزين شهرستان کرمانشاه) :


محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
فرزاد خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
حمیدرضا محرابی – استادیار گروه مرتعداری دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
علی آریاپور – استادیار گروه مرتعداری دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

چکیده:
شناخت تنوع و غنای گونه ای گیاهان مرتعی در مدیریت بهینه مراتع در عرصه های منابع طبیعی ضروری و بسیار مهم است. در این تحقیق به منظور بررسی تنوع و غنای گونه ای در ارتباط با ارتفاع از سطح دریا، تعداد 96 پلات یک متر مربعی در طول 8 ترانسکت در منطقه ای از حوزه آبخیز رزین شهرستان کرمانشاه پیاده گردید. در هر پلات فراوانی گونه های مرتعی به تفکیک گونه، ارتفاع از سطح دریا و شماره پلات یادداشت گردید. بعد از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان داد که در طبقات ارتفاعی پایین (کمتر از 2000 متر) بیشترین مقدار تنوع گونه ای و در طبقات ارتفاعی بالا (بیشتر از 2500 متری) کمترین مقدار تنوع گونه ای وجود داشت که در سطح 95 درصد با هم اختلاف آماری معنی داری داشتند. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع از سطح دریا تنوع گونه های گیاهی به طور معنی داری در سطح 95 درصد کاهش می یابد.

توضیحات بیشتر