فایل ورد مقاله شناسايي نواحي ژنومي مرتبط با تجمع ريزمغذي روي در معيت هاپلوئيدهاي مضاعف جو

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله شناسايي نواحي ژنومي مرتبط با تجمع ريزمغذي روي در معيت هاپلوئيدهاي مضاعف جو دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله شناسايي نواحي ژنومي مرتبط با تجمع ريزمغذي روي در معيت هاپلوئيدهاي مضاعف جو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله شناسايي نواحي ژنومي مرتبط با تجمع ريزمغذي روي در معيت هاپلوئيدهاي مضاعف جو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله شناسايي نواحي ژنومي مرتبط با تجمع ريزمغذي روي در معيت هاپلوئيدهاي مضاعف جو :


محل انتشار: اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
اصغر عبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
سیدابوالقاسم محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و قطب اطلاح نباتات مولکولی غلات دانشگاه تبریز
بهزاد صادق زاده – عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات کشاورزی مناطق دیم،مراغه

چکیده:
برای مکانیابی QTL های کنترل کننده صفات زراعتی و صفات مرتبط با تجمع ریز مغذی روی (Zn)، تعداد 148 لاین هاپلوئید مضاعف حاصل از تلاقی ارقام جو Shahara3771 (کارا در جذب Zn) و Clipper (ناکارا در جذب Zn) در شرایط مزرعه و گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایشات به صورت گلخانه ای در دانشگاه استرالیای غربی، استرالیا انجام و صفات مرتبط با تجمع Zn در اندامهای هوایی و دانه اندازه گیری شد. ارزیابی ژنوتیپی جمعیت در دانشگاه تبریز و با استفاده از نشانگرهای SSP و EST-SSR انجام شد. برای تهیه نقشه پیوستگی، 217 نشانگر SSR و EST-SSR به نقشه پیوستگی قبلی جمعیت اضافه و در مجموع 485 نشانگر EST-SSR, SSR و RFLP در هفت گروه پیوستگی، 1581 سانتی مورگان از ژنوم جو را با متوسط فاصله دو نشانگر مجاور برابر 3/26 سانتی مورگان تحت پوشش قرار دادند. با استفاده از مکان یابی فاصله ای مرکب، QTL13 برای صفات مورد مطالعه مکان یابی گردید. برای غلظت Zn، چهار QTL بزرگ اثر روی کروموزوم های 4H, 2H و 7H مکان یابی شد. یک QTL روی کروموزوم 4H و یک QTL روی کروموزوم 2H به ترتیب برای غلظت Zn در مرحله رسیدگی و دانه مکان یابی گ ردید. اغلب الل های مطلوب در QTL های شناسایی شده در رابطه با تجمع Zn در دانه و اندامهای هوایی، از والد Shahara3771 به ارث رسیده بود.

توضیحات بیشتر