فایل ورد مقاله مقايسه ميزان آسکوپولامين و هيوسيامين در برگ گياه دارويي بذر البنج (HyoscyamusnigerL.) تحت تاثير کود نيتروزن در کشت هيدروپونيک

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مقايسه ميزان آسکوپولامين و هيوسيامين در برگ گياه دارويي بذر البنج (HyoscyamusnigerL.) تحت تاثير کود نيتروزن در کشت هيدروپونيک دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مقايسه ميزان آسکوپولامين و هيوسيامين در برگ گياه دارويي بذر البنج (HyoscyamusnigerL.) تحت تاثير کود نيتروزن در کشت هيدروپونيک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مقايسه ميزان آسکوپولامين و هيوسيامين در برگ گياه دارويي بذر البنج (HyoscyamusnigerL.) تحت تاثير کود نيتروزن در کشت هيدروپونيک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مقايسه ميزان آسکوپولامين و هيوسيامين در برگ گياه دارويي بذر البنج (HyoscyamusnigerL.) تحت تاثير کود نيتروزن در کشت هيدروپونيک :


محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
آتنا علاقمند – کارشناسی ارشد باغبانی، گرایش گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
منصور قربانپور – استادیار گروه گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک

چکیده:
گیاه بذرالبنج از تیره سیب زمینی گیاهی دارویی است که از نظر وجود آلکالویید های تروپان اهمیت به سزایی دارد. هیوسامین و اسکوپولامین دو آلکالویید اصلی در گیاهان ای خانواده هستند که برخی داروهای مهم از قبیل اسکوپولامین هیدروبروماید و هیوسیامین سولفات (داروهایی آنتی اسپاسمودیک و آنتی کلینرژیکو مسکن هستند* از آن تولید شده است. سنتز صنعتی هیوسیامین و آسکوپولامین به دلیل ساختار شیمیایی پیچیده آنها مشکل بوده و لذا ترکیبات یاد شده عمدتا از برخی گیاهان متعلق به تیره سولاناسه استخراج می شوند. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی امکان افزایش بیوماس گیاه به همراه افزایش محتوی آلکالوئیدهایی می باشد که به منظور دستیابی به آنها از الیستور غیرزیستی (کود نیتروژن) در این استفاده گردید. از کود نیتروزنی اوره معادل 0، 16/6، 33/3 و 50 میلی گرم در لیتر (N0 تا N3) استفاده شد نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین میزان وزن خشک اندام هوایی در تیمار N2 حاصل شد، در صورتی که بیشترین محتوی آسکوپولامین و هیوسیامین بر گدر تیمار N3 مشاهده گردید نتایج این تحقیق حاکی از آن است که گیاه بذرالبنج در تیمار کود نیتروژن علاوه بر افزایش بیوماس، دارای مقادیر مناسبی از محتوی هر دو آلکالوئید می باشد در نتیجه استفاده مناسب از الیستورهای غیر زیستی مانند تغذیه گیاه می تواند به عنوان یکی از راهکارهای تولید آلکالوئید مورد استفاده قرار گیرند.

توضیحات بیشتر