فایل ورد مقاله مقايسه فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداني در پاسخ به تنش اکسيداتيو ناشي از حضور فلز سرب در محيط کشت کالوس گياه پريوش (Catharanthus roseus L.)

لینک دانلود

فایل ورد مقاله مقايسه فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداني در پاسخ به تنش اکسيداتيو ناشي از حضور فلز سرب در محيط کشت کالوس گياه پريوش (Catharanthus roseus L.) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مقايسه فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداني در پاسخ به تنش اکسيداتيو ناشي از حضور فلز سرب در محيط کشت کالوس گياه پريوش (Catharanthus roseus L.) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مقايسه فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداني در پاسخ به تنش اکسيداتيو ناشي از حضور فلز سرب در محيط کشت کالوس گياه پريوش (Catharanthus roseus L.)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مقايسه فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداني در پاسخ به تنش اکسيداتيو ناشي از حضور فلز سرب در محيط کشت کالوس گياه پريوش (Catharanthus roseus L.) :


محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
سارا قره شیخ لو – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی دانشگاه اراک
محمدرضا امیرجانی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه اراک
محمدحسین آبنوسی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه اراک
مجید مهدیه – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه اراک

چکیده:
پریوش (Catharanthus roseus L.) گیاهی دارویی و متعلق به خانواده آپوسیناسه می باشد این گیاه حاوی آلکالوئیدهای ایندولی از جمله دو آلکالوئید دایمری وین بلاستین و وینکریستین که دارای خاصیت ضد تومور بوده و برای درمان بسیاری از سرطان ها به کار میروند در این پژ<هش به بررسی اثر تنش اکسیداتیو ناشی از حضور فلز سرب بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، کالوس، این گیاه در محیط کشت MS تحت غلظت های مختلف سرب پرداخته شد. آزمون ها بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با استفاده از 3 غلظت سرب (0، 10، 50، 75 میکرولیتر) در سه تکرار انجام گرفت و آنالیز آماری داده ها در سطح 0/05>P با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج آزمایشات نشان داد که فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، سوپراکسید دسموناز (SOD) و پراکسیداز (POX) آنزیم کاتالاز (CAT) وابسته به دوز و زمان است در غلظت کم و دوره تیمار کوتاه فعالیت آنزیم افزایش و با گذشت زمان و افزایش غلظت تیمار فعالیت آنزیم کاهش می یابد.

توضیحات بیشتر