فایل ورد مقاله مقايسه عملکرد و صفات مرفولوژيکي ارقام مختلف پنبه در فاصله رديف هاي مختلف کاشت

لینک دانلود

فایل ورد مقاله مقايسه عملکرد و صفات مرفولوژيکي ارقام مختلف پنبه در فاصله رديف هاي مختلف کاشت دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مقايسه عملکرد و صفات مرفولوژيکي ارقام مختلف پنبه در فاصله رديف هاي مختلف کاشت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مقايسه عملکرد و صفات مرفولوژيکي ارقام مختلف پنبه در فاصله رديف هاي مختلف کاشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مقايسه عملکرد و صفات مرفولوژيکي ارقام مختلف پنبه در فاصله رديف هاي مختلف کاشت :


محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
محمد مونیان اردستانی – دنشجو کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرشید قادری فر – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدحسین قربانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:
این آزمایش به منظور بررسی اثر روش کاشت باریک و بسیار باریک همراه با افزایش تراکم بر روی عملکرد و ویژگی های مورفولوژیکی پنبه (. hirsutum G.) در سال زراعی 1391 در مزرعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا شد این تحقیق از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی که تیمار های آن شامل ارقام (ساحل و سپید) و سه فاصله ردیف کاشت (بسیار کم، کم و رایج با فاصله بین ردیف های کاشت به ترتبی 40، 20 و 80 سانتی متر) بودند در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که با کاهش فاصله بین ردیف های کاشت ارتفاع گیاه تعداد طول بلندترین شاخشه رویا و تعدا دشاخه زایا کاهش یافت ولی ارتفاع اولین شاخه قوزه از سطح زمین افزایش یافت و عملکرد نهایی در فاصله ردیف های مختلف کاشت اختلاف معنی دار وجود نداشت با توجه به نتایج فوق به نظر می رسد با افزایش جمعیت گیاه به دلیل تشدید رقابت بین بوته ای برای آب و مواد غذایی از گستردگی رشد بوته جلوگیری نموده در نتیجه حجم بوته ها کاهش می یابد. رقم سپید عملکرد بالاتری نسبت به رقم ساحل تولید کرد و یا به عبارتی رقم سپید با خود شرایط محیط یکسان بهتر خودش را انطباق داده نسبت رقم ساحل عملکرد بالاتری تولید کرد.

توضیحات بیشتر