فایل ورد مقاله بررسي ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي ناشي از سوختهاي فسيلي در بخش حمل و نقل درون شهري در مقايسه با امکان سنجي جايگزيني گاز طبيعي درشهر زنجان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي ناشي از سوختهاي فسيلي در بخش حمل و نقل درون شهري در مقايسه با امکان سنجي جايگزيني گاز طبيعي درشهر زنجان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي ناشي از سوختهاي فسيلي در بخش حمل و نقل درون شهري در مقايسه با امکان سنجي جايگزيني گاز طبيعي درشهر زنجان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي ناشي از سوختهاي فسيلي در بخش حمل و نقل درون شهري در مقايسه با امکان سنجي جايگزيني گاز طبيعي درشهر زنجان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي ناشي از سوختهاي فسيلي در بخش حمل و نقل درون شهري در مقايسه با امکان سنجي جايگزيني گاز طبيعي درشهر زنجان :


محل انتشار: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
عذرا طارمی – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست- آلودگی هوا، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران
سعید متصدی زرندی – دانشیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهرا عابدی – استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

چکیده:
مقدمه و اهمیت موضوع: بخش حمل و نقل عمده ترین بخش مصرف کننده فرآورده های نفتی می باشد. با توجه به افزایش مصرف بنزین در ایران طی سالهای اخیر، این امر موجب افزایش آلودگی های هوا از جمله گرم شدن زمین در اثر تولید گازهای گلخانه ای گردیده است. هنوز پتانسیل های بسیاری جهت جایگزینی گاز طبیعی در بخش حمل و نقل به عنوان بزرگترین بخش مصرف کننده فرآورده های نفتی کشور وجود دارد. گاز طبیعی به علت سازگاری با محیط زیست می‌تواند با برنامه‌ریزی‌های دقیق به عنوان سوخت قالب در بخش حمل و نقل تبدیل شود. مواد و روشها: در این مطالعه با استفاده از فرمولهای پیشنهادی مکانیسم توسعه پاک، میزان انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از بخش حمل و نقل برآورد گردیده است. سپس صرفه‌جویی‌های اقتصادی حاصل از گازسوز کردن خودروها از دید مالک و دولت و ظرفیت کنونی جایگاه‌های سوخت رسانی‌CNG شهر زنجان جهت جایگزینی CNG به جای سوخت فسیلی در سناریوهای مختلف (افزایش خودروهای دو‌گانه سوز به ترتیب 25درصد، 50درصد،75 درصد و 90 درصد) مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج و بحث: بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه ای را مربوط به خودروهای شخصی فقط بنزین سوز با 1011×08/2 معادل تن CO2 در سال و کمترین میزان انتشار گازهای گلخانه ای مربوط به خودروهای شخصی دوگانه سوز با سوخت CNG برابر با 109× 4/3 معادل تن CO2 در سال می‌باشد. همچنین صرفه جویی های اقتصادی از دیدگاه دولت و مالک خودرو کاملا محسوس می باشد. میزان اشغال ظرفیت کنونی جایگاه های CNG برای 6/21% خودروهای موجود (17687085دستگاه خودرو) می‌باشد و جایگاه‌های کنونی ظرفیت جایگزینی CNG را بر اساس سناریوهای (25%-50‌% – 75% – 90%) افزایش خودروهای CNG سوز ندارند.نتیجه گیری: نتایج نشان داده است که میزان گازهای گلخانه ای حاصل از سوختهای فسیلی (بنزین) بسیار بیشتر از گاز طبیعی فشرده می‌باشد. جایگزینی CNG بر اساس سناریوهای مختلف نیاز به احداث جایگاه های جدید سوخت‌رسانی CNG در شهر زنجان دارد که این خود نیازمند مطالعه و برآورد اقتصادی می‌باشد.

توضیحات بیشتر