فایل ورد مقاله بررسي ميزان انتشار پرتوهاي الکترو مغناطيس غير يونساز در اطراف خطوط انتقال برق فشار قوي غرب شهر تهران : تعيين اثر بعضي از متغييرها

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي ميزان انتشار پرتوهاي الکترو مغناطيس غير يونساز در اطراف خطوط انتقال برق فشار قوي غرب شهر تهران : تعيين اثر بعضي از متغييرها دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي ميزان انتشار پرتوهاي الکترو مغناطيس غير يونساز در اطراف خطوط انتقال برق فشار قوي غرب شهر تهران : تعيين اثر بعضي از متغييرها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي ميزان انتشار پرتوهاي الکترو مغناطيس غير يونساز در اطراف خطوط انتقال برق فشار قوي غرب شهر تهران : تعيين اثر بعضي از متغييرها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي ميزان انتشار پرتوهاي الکترو مغناطيس غير يونساز در اطراف خطوط انتقال برق فشار قوي غرب شهر تهران : تعيين اثر بعضي از متغييرها :


محل انتشار: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
محمدعلی ززولی – دانشیارگروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
محمدرضا منظم اسماعیل پور – دانشیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
جمشید یزدانی – استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
فاطمه حسین زاده – دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علو پزشکی مازندران

چکیده:
مقدمه و اهمیت موضوع: پیشرفت تکنولوژی موجب افزایش چشمگیر تماس بشر با فرکانس‌های مختلف میدانهای الکترومغناطیسی می‌شود. هرچند مزایای فراوان استفاده منابع تولید این امواج در رفاه زندگی روز مره غیرقابل چشم پوشی است لیکن در دهه اخیر اثرات مضر بر روی سلامتی انسان ناشی از تماس طولانی مدت با میدانهای الکتریکی و مغناطیسی منتشرکننده این امواج بخصوص از طریق خطوط انتقال برق گزارش شده است لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان انتشار امواج الکترو مغناطیس با فرکانس‌های بی نهایت پایین در اطراف خطوط فشار قوی برق درمنطقه غرب تهران درسال 1391 می باشد.مواد و روشها: میزان انتشار امواج الکترو مغناطیس در اطراف خطوط فشار قوی انتقال برق (خطوط 63، 230 و 400 کیلوولت ) در بهار 1391 با استفاده از دستگاه سه محوره قرائت مستقیم TES و براساس استاندارد IEEE اندازه گیری شد. براساس تعداد دکل های موجود در هرخط، تعداد 416 نقطه مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. اندازه‌گیری‌ها در ارتفاع یک متری از سطح زمین؛ در چهار فاصله افقی از خطوط؛ در حداقل و حداکثر جریان انجام گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها و بررسی روابط از آزمون خطی تعمیم یافته استفاده گردید. نتایج و بحث: نتایج نشان داد که میانگین چگالی شار مغناطیسی در اطراف خطوط 63، 230 و 400 کیلوولت به ترتیب36/0 ±58/0، 61/0±66/0 و75/1±8/2 میکروتسلا بود. بطورکلی متوسط حداقل، میانگین و حداکثر چگالی شارمغناطیسی در اطراف خطوط به ترتیب14/0، 25/1± 43/1، 51/11 میکروتسلا بود. ارتباط معکوس معنی‌داری بین چگالی شار مغناطیسی و ارتفاع خطوط از زمین وجود دارد( 05/ 0 >P value ). بنابراین اولین گام جهت کاهش چگالی شار مغناطیسی افزایش فاصله خطوط از زمین می‌باشد. چگالی شار در کلیه نقاط اندازه گیری شده نسبت به حد استاندارد (100 میکروتسلا) تصویب شده از سوی ICNIRP و سازمان انرژی اتمی ایران کمتر بود.تیجه گیری: از آنجایی که2/0 میکروتسلا به عنوان حد تماس در مطالعات اپیدمیولوژیکی در نظر گرفته می شود، در این مطالعه در 98درصد نمونه‌ها، میزان چگالی شار مغناطیسی از این حد بالاتر بود. بعلاوه اینکه در منطقه مورد مطالعه، حریم‌های قانونی اطراف خطوط رعایت نگردیده بود و منازل مسکونی زیادی تحت تأثیر این امواج دارند لذا احتمال اثرات سوء ناشی تماس طولانی مدت وجود دارد. بنابراین توصیه می‌گردد جهت کاهش هرچه بیشتر اثرات سوء احتمالی ناشی از میدان مغناطیسی لازم است، ضمن رعایت حریم قانونی و فاصله از خطوط، اندازه‌گیری‌های بیشتری در نقاط مختلف کشور و همچنین بررسی اثرات صورت گیرد.

توضیحات بیشتر