فایل ورد مقاله تحليل ديىاميکي و استاتيکي غيزخطي ديوار برشي همبند با پيکربندي پيشنهادي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تحليل ديىاميکي و استاتيکي غيزخطي ديوار برشي همبند با پيکربندي پيشنهادي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تحليل ديىاميکي و استاتيکي غيزخطي ديوار برشي همبند با پيکربندي پيشنهادي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تحليل ديىاميکي و استاتيکي غيزخطي ديوار برشي همبند با پيکربندي پيشنهادي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تحليل ديىاميکي و استاتيکي غيزخطي ديوار برشي همبند با پيکربندي پيشنهادي :


محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
امین قلی زاده – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
مینا صادقلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
تیرهای پیوند دیوارهای برشی همبند که نیروی برشی قابل توجهی را از یک دیوار برشی به دیوار برشی دیگر انتقال می دهند، دارای نقش اساسی در عملکرد لرزه ای این سیستم سازه ای می باشند. تیرهای همبند معمولاً تیرهایی با دهانه ی کوتاه و ارتفاع زیاد بوده و این تیرهای عمیق با مکانیزم شکست زودهنگام برشی، سازه را دجار رفتار ترد می کنند. در این مقاله ضمن بررسی اثر ارتفاع یر پیند بر رفتار لرزه ای دیوار بری همبند، کارایی استفاده از دو تیر با عمق کمتر و با رفتار پلاستیک خمشی بجای یک تیر پیوند عمیق با شکست ترد برشی بررسی گردیده است. هدف از پیکربندی پیشنهادی اجتناب از شکست ترد برشی در تیرهای همبند برای رسیدن به مکانیزم های مبتنی بر مفاصل پلاستیک خمشی جهت دست یافتن به شکل پذیری بیشتر می باشد. برای این منظور برای سازه های با ارتفاع مختلف، سه نمونه دیوار برشی همبند به ترتیب با یک تیر پیوند عمیق و با تیر مضاعف بهینه برای عملکرد خمشی توسط نرم افزار RERFORM 3D مدل سازی شده و نتایج حاصل از تحلیل نمونه ها تحت بار استاتیکی فزاینده و همچنین تحت بار دینامیکی روکوردهای مختلف زلزله از نظر ضریب رفتار و میزان استهلاک انرژی و میزان برش پایه ای که در سازه ایجاد می شود و دیگر پارامترهای عملکرد لرزه ای با هم مقایسه گردیده است. مقایسه نتایج تحلیل های صورت گرفته نشان دهنده افزایش در میزان استهلاک انرژی دیوارهای برشی همبند باجزئیات پیشنهادی در مقایسه با پیکربندی متداول برای این سیستم سازه ای و نیز افزایش نیروی جانبی نهایی که سازه قادر به تحمل آنست می باشد، شکل پذیری سیستم های پیشنهادی نیز به میزان قابل توجهی بیشتر از دیوار برشی همبند با تیرهای عمیق می باشد که حاکی از بهبود رفتار لرزه ای آنها است.

توضیحات بیشتر