فایل ورد مقاله بررسي موانع انجام حسابرسي عملياتي در سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل

لینک دانلود

فایل ورد مقاله بررسي موانع انجام حسابرسي عملياتي در سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي موانع انجام حسابرسي عملياتي در سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي موانع انجام حسابرسي عملياتي در سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي موانع انجام حسابرسي عملياتي در سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل :


محل انتشار: دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
علی گل پروراجیرلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
عظیم اصلانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

چکیده:
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی موانع انجام حسابرسی عملیاتی در سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل است که در راستای رسیدن به این هدف فرضیه هایی تدوین گردید. به منظور آزمون فرضیه ها برای هر یک از متغیرها، براساس مطالعه تحقیقات انجام شده و کسب نظر خبرگان شاخصهایی تعریف و بر اساس شاخصهای تعیین شده، پرسشنامه ای مشتمل بر 27 سؤال تنظیم و پس از سنجش روایی و پایای ی آن با استفاده از روش نمونه گیریتصادفی طبقه ای در اختیار نمونه های آماری که حجم آن 110 نفر برآورد شده است، قرار گرفت. سپس پرسشنامه ها جم عآوری و اطلاعات حاصله با استفاده از آمار توصیفی تلخیص، طبقه بندی و با استفاده از آماراستنباطی (آزمونt تک نمونه ای) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر آن است که عدم رقابت درسطح سازمان، پائین بودن مزایا، عدم وجود فرهنگ پاسخگویی، عدم شناخت کافی مدیران از نقش و اهمیت حسابرسی عملیاتی در راستای اهداف سازمان، عدم استفاده بهینه از کارشناسان حرفه ای و اندازه مؤسساتحسابرسی شده مانع انجام حسابرسی عملیاتی می شود

توضیحات بیشتر