فایل ورد مقاله بررسي ميزان آمادگي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي هزمزگان در مقابله با بلايا

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي ميزان آمادگي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي هزمزگان در مقابله با بلايا دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي ميزان آمادگي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي هزمزگان در مقابله با بلايا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي ميزان آمادگي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي هزمزگان در مقابله با بلايا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي ميزان آمادگي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي هزمزگان در مقابله با بلايا :


محل انتشار: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
سکینه شکوهیان – مربی، هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت هرمزگان و عضو مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای هرمزگان
کاووس دیندارلو – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت هرمزگان و عضو مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای هرمزگان
سمیه شکوهیان – دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست، دانشگاه پیام نور فسا
رویا سبزی زاده – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

چکیده:
هدف: امروزه عوارض و صدمات جانی و مالی ناشی از سوانح طبیعی و غیرطبیعی، تأثیر شگرف بر سلامت انسان ها و توانایی جامعه در تأمین نیازهای اساسی می گذارد. در هنگام وقوع حوادث بیمارستان ها جزء اولین واحدهایی هستند که ارائه خدمات بهداشتی- درمانی بهینه و به موقع آنان، می تواند در کاهش مرگ و میر و نجات مصدومان نقش حیاتی داشته باشد. هدف مطالعه حاضر، تعیین سطوح و میزان آمادگی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی در شهر بندرعباس می باشد.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انتخاب و پرسشنامه ای برای هر یک در نظر گرفته می شود. پرسشنامه شامل دو قسمت (الف) اطلاعات عمومی (11 سوال) و (ب) سؤالات آگاهی از وضعیت بیمارستان (142 سوال) بود که با حضور پرسشگر، مشاهده و پرسش تکمیل شد. بدنه اصلی پرسشنامه، آمادگی بیمارستان را در ابعاد آسیب پذیری بیمارستان، سازماندهی، پشتیبانی و تدارکات، منابع انسانی، پاسخگویی به نیاز مصدومان و مجروحان، ارتباطات، آموزش، هشدار، برنامه عملیاتی مقابله با حوادث و بلایا، ایمنی و امنیت و ایجاد پناهگاه یا تخلیه بیمارستان در شرایط یحرانی می سنجد. پرسشنامه در مقیاس لیکرت تنظیم شده و در خصوص آمادگی بیمارستانها، میانگین امتیاز 50 – 0 درصد، آمادگی نامناسب، میانگین امتیاز 75 – 51 درصد، آمادگی متوسط و بالاتر از 75 درصد آمادگی خوب را نشان می دهد. جهت پردازش داده ها از نرم افزار SPSS استفاده و برای مقایسه سطوح آمادگی و نوع بیمارستان از آزمون همبستگی پیرسون استفاده و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.یافته ها: نتایج نشان داد که از 3 بیمارستان آموزشی شهر بندرعباس، بیمارستان شهید محمدی با کسب میانگین 7/74 %، بیمارستان کودکان با میانگین 6/71 % و بیمارستان شریعتی نیز با میانگین 4/63 % آمادگی رویایی با شرایط بحرانی را داشتند. میزان آمادگی در 7 بعد از 11در وضعیت خوبی قرار داشتند و فقط در ابعاد آسیب پذیری بیمارستان، سازماندهی، پاسخگویی به نیاز مصدومان، تخلیه بیمارستان از وضعیت متوسطی برخوردار بودند. آنالیز آماری نشان داد که بین سطح آمادگی و نوع بیمارستان تفاوت معنی داری وجود نداشت (P>0.05). نتیجه گیری: با توجه به موارد فوق و اهمیت آمادگی سیستم های بهداشتی- درمانی در مقابله با بلایا و حوادث غیرمترقبه، مدیران مراکز بهداشتی درمانی باید اطلاعات مورد نیاز را در زمینه مدیریت بحران فرا گرفته و برنامه ریزی لازم را انجام دهند تا به هنگام وقوع بلایا، بخردانه عمل نموده و نقش خود را آنچنان که باید، ایفا نمایند.

توضیحات بیشتر