فایل ورد مقاله بررسي ميزان آلودگي ميکروبي بستني هاي سنتي شهرستان رفسنجان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي ميزان آلودگي ميکروبي بستني هاي سنتي شهرستان رفسنجان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي ميزان آلودگي ميکروبي بستني هاي سنتي شهرستان رفسنجان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي ميزان آلودگي ميکروبي بستني هاي سنتي شهرستان رفسنجان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي ميزان آلودگي ميکروبي بستني هاي سنتي شهرستان رفسنجان :


محل انتشار: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
محمد مبینی لطف آباد – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
سلیمان ستاروند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
عبدالکریم احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
نرگس خانجانی – عضو مرکز تحقیقات بهداشت محیط و استادیار گروه آمارواپیدمیولوژی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:
بستنی یک فراورده برپایه شیر است که بدلیل ارزش غذائی بالا،pH نزدیک به خنثی و دوران نگهداری طولانی، محیط مناسبی برای رشد میکروارگانیسمها می باشد. آلودگی میکروبی بستنی اهمیت قطعی دربهداشت عمومی داشته و منعکس کننده رعایت بهداشت فردی و محیطی درتولید بستنی می باشد. هدف ازانجام این مطالعه ، بررسی آلودگی میکروبی بستنی های سنتی تولید و عرضه شده درسطح شهرستان رفسنجان بود.مواد و روشها: این مطالعه توصیفی مقطعی درتابستان 1390 انجام شد. تعداد60 نمونه بستنی سنتی از مراکز تولید و عرضه این محصول جمع آوری گردید و از نظرآلودگی به باکتریهای کلی فرم، اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس آرئوس مطابق با استاندارد ملی ایران مورد آزمایش قرارگرفت.نتایج و بحث: از نمونه های گرفته شده، 31 نمونه (66/51%) آلوده به کلی فرم بودند ،3 نمونه (5%) آلوده به اشرشیاکلی و2 نمونه (33/3%) آلودگی به استافیلوکوکوس آرئوس نشان دادند. در مجموع 44/53% نمونه ها طبق استانداردهای ملی غیرقابل مصرف بودند.نتیجه گیری: آلودگی میکروبی بستنی های سنتی بالا بود، بنابراین جهت جلوگیری از وقوع مسمومیتهای ناشی از مصرف بستنی های سنتی، استفاده ازشیر پاستوریزه، توجه به رعایت بهداشت فردی و محیطی در مراکز تولید و عرضه بستنی ، نظارت بهداشتی وکنترل مراکز تولید و توزیع و عرضه الزامی می باشد.

توضیحات بیشتر