فایل ورد مقاله تأثير هندسه آزمونه و روش انجام آزمايش بر نتايج مقاومت الکتريکي بتن

لینک دانلود

فایل ورد مقاله تأثير هندسه آزمونه و روش انجام آزمايش بر نتايج مقاومت الکتريکي بتن دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تأثير هندسه آزمونه و روش انجام آزمايش بر نتايج مقاومت الکتريکي بتن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تأثير هندسه آزمونه و روش انجام آزمايش بر نتايج مقاومت الکتريکي بتن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تأثير هندسه آزمونه و روش انجام آزمايش بر نتايج مقاومت الکتريکي بتن :تعداد صفحات:13
چکیده:
مقاومت الکتریکی به عنوان یکی از مشخصه های بتن نشان دهندهی برخی از خواص مهم آن از جمله نفوذ پذیری و میزان نفوذ یون کلر در آنمی باشد. با افزایش مقدار مقاومت الکتریکی شاهد کاهش نفوذپذیری خواهیم بود. آزمایش اندازه گیری مقاومت الکتریکی بتن در زمره آزمایشهایغیر مخرب قرار میگیرد لذا بدون تخریب بتن انجام متوالی آزمایشها بر روی یک نمونه ی خاص بتنی امکان پذیر می گردد. دو روش عمده برایتعیین مقاومت الکتریکی وجود دارد: روش دو نقطهای که بیشتر در آزمایشگاه کاربرد دارد و روش چهار نقطه ای که در محل مورد استفاده قرار می-گیرد. روش مورد استفاده برای تعیین مقاومت الکتریکی و هندسه نمونه مورد آزمایش بر نتایج بدست آمده تأثیرگذار است. در این پژوهش علاوه برتأثیر شکل و ابعاد آزمونه ها بر مقاومت الکتریکی نتایج بدست آمده از روشهای 2 نقطه ای و 4 نقطه ای نیز مورد بررسی قرار می گیرد .

توضیحات بیشتر