فایل ورد مقاله خسارت سرمازدگي در تاکستان هاي ايران و راهکارهاي مقابله با آن

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله خسارت سرمازدگي در تاکستان هاي ايران و راهکارهاي مقابله با آن دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله خسارت سرمازدگي در تاکستان هاي ايران و راهکارهاي مقابله با آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله خسارت سرمازدگي در تاکستان هاي ايران و راهکارهاي مقابله با آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله خسارت سرمازدگي در تاکستان هاي ايران و راهکارهاي مقابله با آن :


محل انتشار: اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
حسن محمودزاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:
سرمازدگی یکی از عواملی است که در سالهای اخیر تاکستانهای ایران را به شدت تهدید و ایجاد خسارت می نمایند. با توجه به وقوع سرما و یخبندان های شدید سالهای اخیر در کشور و تفاوت های بصری مشاهده شده در تاکستان ها از نظر شدت خسارت سرمازدگی، م وقعیتی مناسب جهت شناسایی عوامل تأثیر گذار بر کاهش خسارت سرمازدگی به دست آمد. با این هدف عواملی که ممکن است به نحوی در این ا مر دخیل باشند، در تاکستانهای پنج استان انگور خیز کشور طی زمستان 1386 تا انتهای سال 1387 بررسی شدند. حداقل دمای ثبت شده در مناطق مورد بررسی 26- درجه سانتیگراد بوده است. بررسی ها با مطالعات میکروسکپی تا مشاهدات مزرعه ای شدت خسارت و بررسی کمیت و کیفیت محصول در مزرعه و آزمایشگاه انجام شد. بررسی آماری و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS ver.10 انجام شد و مقایسه میانگین ها به روش دانکن صورت گرفت. نتایج نشان داد که عواملی نظیر نوع رقم، دوری یا نزدیکی باغات انگور به منابع آب نظیر دریاچه، شدت سرما و طول مدت زمان آن وبرخی عوامل مدیریتی در شدت خسارت اثر گذار بوده اند. تجزیه خوشه ای داده ها و مطالعات همبستگی و رگرسیونی نیز نشان داد که بافت خاک، زمان آخری آبیاری، زمان هرس، استفاده از کودهای دامی و شیمیایی، نوع کودها، وجود بادشکن، تراکم کاشت، جهت و موقعیت ردیف های کاشت از جمله عوامل مؤثر در اختلافات شدت سرمازدگی در باغات انگور بوده اند. ارقام دیررس انگور، وجود بادشکن در اطراف باغ، زمان مناسب هرس، ا ستفاده از کودهای پتاسیمی، سیستم هدایت و تربیت داربستی در کاهش خسارت نقش مؤثری داشته اند.

توضیحات بیشتر