فایل ورد مقاله بررسي مشکلات ديوان محاسبات در راستاي اعمال و توسعه حسابرسي عملکردمديريت

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي مشکلات ديوان محاسبات در راستاي اعمال و توسعه حسابرسي عملکردمديريت دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي مشکلات ديوان محاسبات در راستاي اعمال و توسعه حسابرسي عملکردمديريت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي مشکلات ديوان محاسبات در راستاي اعمال و توسعه حسابرسي عملکردمديريت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي مشکلات ديوان محاسبات در راستاي اعمال و توسعه حسابرسي عملکردمديريت :


محل انتشار: دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
حامد پاینده دوست ماسوله – عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

چکیده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی موانع و مشکلات دیوان محاسبات ایران در راستای اعمال و توسعه حسابرسی عملکرد مدیریت می باشد. جهت دستیابی به این هدف ، جامعه آماری شامل مستشاران ، حسابرسان کل ،سرحسابرسان ارشد ، مدیران کل و سرحسابرسان دیوان محاسبات کشور انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد. مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه و مقیاس سنجش داده ها طیف لیکرت بوده است. پرسشنامه شامل 35 پرسش جهت آزمون 3 فرضیه می باشد. در این تحقیق برای آزمون فرضیات از آزمونهای t و فریدمن استفاده شد و تجزیه تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزارspss انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ضعف قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و نبود سیستم ارزیابی عملکرد مناسب در دستگاه های دولتی از موانع و مشکلات دیوان محاسبات ایران در راستای اعمال وتوسعه حسابرسی عملکرد مدیریت می باشد و اطلاع و درک مدیران دستگاه های دولتی از نقش و اهمیت حسابرسی عملکرد مدیریت موجب اعمال موثر این نوع حسابرسی از سوی دیوان محاسبات ایران می شود

توضیحات بیشتر