فایل ورد مقاله بررسي ميزان آگاهي کارشناسان بهداشت محيط در زمينه بهداشت مواد غذايي در شرايط اضطرار با تاکيد بر حادثه سيل در استان چهارمحال و بختياري

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي ميزان آگاهي کارشناسان بهداشت محيط در زمينه بهداشت مواد غذايي در شرايط اضطرار با تاکيد بر حادثه سيل در استان چهارمحال و بختياري دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي ميزان آگاهي کارشناسان بهداشت محيط در زمينه بهداشت مواد غذايي در شرايط اضطرار با تاکيد بر حادثه سيل در استان چهارمحال و بختياري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي ميزان آگاهي کارشناسان بهداشت محيط در زمينه بهداشت مواد غذايي در شرايط اضطرار با تاکيد بر حادثه سيل در استان چهارمحال و بختياري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي ميزان آگاهي کارشناسان بهداشت محيط در زمينه بهداشت مواد غذايي در شرايط اضطرار با تاکيد بر حادثه سيل در استان چهارمحال و بختياري :


محل انتشار: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
بهمن بنای قهفرخی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
سیدراشد جزایری – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
احمدرضا پیشکار – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
مرتضی خلیلی – کارشناس مسئول مهندسی بهداشت محیط

چکیده:
کشور ما در ردیف ده کشور نخست حادثه خیز دنیا است که از 40 نوع بلای طبیعی 31 نوع آن در ایران به ثبت رسیده است.درزمان بروز بلایای طبیعی دسترسی به مواد غذایی سالم با مشکل روبه رو می گردد. این پژوهش با هدف بررسی نقش آگاهی کارشناسان بهداشت محیط در زمینه بهداشت مواد غذایی در شرایط اضطرار با تاکید بر حادثه سیل درشهرکرد در سال 1391 انجام گرفت.مواد و روشها: این تحقیق از نوع مطالعات نیمه تجربی- کاربردی است که به صورت مداخله ای در مدت 2 روز بصورت مانور عملی در منطقه دورک شهرستان کیار انجام گرفت. در این تحقیق 60 نفر از کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت استان و شبکه های 7 گانه شهرستانی تیم های ارزیابی سریع را تشکیل دادند که بطور تصادفی از جامعه آماری کارشناسان بهداشت محیط انتخاب گردیدند.اطلاعات از طریق پرسشنامه طراحی شده توسط محقق که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود و همچنین تجربه میدانی در خصوص ایمنی مواد غذایی و پیشگیری از بیماری های منتقله از طریق آب و غذا قبل و بعد از اجرای مانور سیل جمع آوری گردید. برای تحلیل داده های بدست آمده از برنامه نرم افزار SPSS16 و آزمون آماری تی زوجی استفاده شد.نتایج و بحث: نتایج نشان داد بین نمره آگاهی افراد قبل و بعد از مداخله آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد(05/0P<).همچنین بین سطح آگاهی کارشناسان و سطح تحصیلات و محل کار آنان رابطه معنی داری در زمینه مواد غذایی وجود دارد(05/0P<). بین سطح آگاهی کارشناسان با سن و میزان سابقه کار در مراکز بهداشتی درمانی رابطه معنی داری وجود نداشت(05/0P>). کمترین میزان آگاهی قبل از آموزش مربوط به روش گندزدایی آب با نور خورشید(7/54%) و بیشترین مربوط به مشخصات مواد غذایی وارده به منطقه آسیب دیده بود(98%). نتیجه گیری: تجربه و آگاهی کارشناسان بهداشت محیط در زمینه ایمنی مواد غذایی، نمونه برداری از آب و غذای مشکوک در زمان اضطرار در ساعات اولیه بروز بلا و پس از استقرار حادثه دیدگان در اردوگاه بسیار مهم می باشد.افزایش سطح تحصیلات و تجربه در بالا بردن میزان آگاهی کارشناسان در هنگام وقوع بلایا موثر بوده، لذا ضرورت دارد جلسات بازآموزی و یا برگزاری مانورهای تخصصی در زمینه بیماریهای منتقله از طریق آب و غذا برگزار گردد تا بتوان در زمان وقوع بلایا از میزان شیوع مسمومیت ها و مرگ و میر جلوگیری نمود. نهایتاً این استان از پتانسیل بالایی برای وقوع سیل و زلزله برخوردار بوده و با توجه به قانون بازگشت پذیری و تکرار بلایای طبیعی امکان رخداد سیل بسیار زیاد است.

توضیحات بیشتر