فایل ورد مقاله بررسي ميزان آگاهي شهروندان تبريزي در خصوص بازيافت زباله

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي ميزان آگاهي شهروندان تبريزي در خصوص بازيافت زباله دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي ميزان آگاهي شهروندان تبريزي در خصوص بازيافت زباله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي ميزان آگاهي شهروندان تبريزي در خصوص بازيافت زباله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي ميزان آگاهي شهروندان تبريزي در خصوص بازيافت زباله :


محل انتشار: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
فرزانه بقال اصغری – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری و بهداشت خوی
محمد مسافری – دکترای بهداشت محیط، دانشیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رقیه احمدی اصل – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، گرایش آب و فاضلاب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
مقدمه و اهمیت موضوع: یکی از بهترین روش های اجرایی برای مدیریت پسماندها، کاهش مواد زائد در مبدا تولید است که ضمن کوتاه نمودن مسیر کنترل پسماند، از مصرف بیش از حد منابع و مواد اولیه نیز جلوگیری می نماید. در واقع یکی از مهمترین استراتژی ها بعد از کاهش تولید در مدیریت مواد زائد جامد، بازیافت مواد زائد جامد بوده که دارای منافع اقتصادی و فواید زیست محیطی قابل توجه می باشد. هدف از این تحقیق بررسی میزان آگاهی و تمایل به مشارکت شهروندان تبریزی در خصوص مسئله مهم بازیافت زباله می باشد. مواد و روشها: در این مطالعه که از نوع توصیفی – مقطعی بوده میزان آگاهی شهروندان تبریزی در خصوص بازیافت زباله با بررسی 150 پرسشنامه برگشت داده شده از 170 پرسشنامه و در 3 منطقه از شهر تبریز، مناطق با سطح در آمد بالا، متوسط و پایین انجام گرفت و در نهایت نتایج با استفاده از نرم افزارهای Excel وSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج و بحث: در این مطالعه آلودگی ناشی از زباله در بین مسائل زیست محیطی، در مناطق با سطح درآمد پایین و متوسط، مهمتر از دیگر مسائل گزارش شد و ارتباط معنی داری بین میزان تحصیلات و جنسیت افراد و این دیدگاه وجود نداشت (05/0 <p.value ). از بین مواد زاید تولیدی، باقیمانده مواد غذایی، سبزیجات و میوه در هر سه منطقه بیشتر بود (%40-30) ولی بیش از 80 درصد افراد از قابلیت بازیافت بودن این مواد اطلاعی نداشتند و ارتباط معنی داری بین میزان تحصیلات، دانش و جنسیت ساکنین مناطق مختلف و میزان این آگاهی وجود نداشت(05/0 <p.value ). در مقایسه سه منطقه، سطح تحصیلات، آگاهی و رفاه ساکنین تاثیری بر میزان تمایل برای مشارکت در طرح بازیافت نداشته و اکثر پاسخ دهندگان نسبت به آینده طرح بازیافت و نتایج مثبت آن ارزیابی خوبی داشتند. نتیجه گیری: درصدکمی از افراد به قابلیت بازیافت بودن عمده مواد زاید تولیدی در منازل واقف هستند که این امر نیازمند اندیشیدن تدابیری برای افزایش آگاهی افراد می باشد. با توجه به اینکه مشکلات زیادی درخصوص مواد زاید در مناطق با سطح درآمد کمتر، مطرح می باشد بنابراین باید با بررسی تمامی جوانب، در برطرف کردن مشکلات موجود تلاش کرد. از آنجائیکه موفقیت طولانی مدت برنامه بازیافت، در صورتی عملی خواهد بود که دلایل لزوم مشارکت توسط عموم مردم درک و پذیرفته شود، لذا لازم خواهد بود سطح دانش آگاهی شهروندان نسبت به دلایل زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی بازیافت زباله افزایش یابد.

توضیحات بیشتر