فایل ورد مقاله مقايسه اثر ضد قارچي عصاره هاي ابي و الکلي موسير، سير و پياز بر رشد کانديدا آلبيکنس در شرايط آزمايشگاهي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مقايسه اثر ضد قارچي عصاره هاي ابي و الکلي موسير، سير و پياز بر رشد کانديدا آلبيکنس در شرايط آزمايشگاهي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مقايسه اثر ضد قارچي عصاره هاي ابي و الکلي موسير، سير و پياز بر رشد کانديدا آلبيکنس در شرايط آزمايشگاهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مقايسه اثر ضد قارچي عصاره هاي ابي و الکلي موسير، سير و پياز بر رشد کانديدا آلبيکنس در شرايط آزمايشگاهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مقايسه اثر ضد قارچي عصاره هاي ابي و الکلي موسير، سير و پياز بر رشد کانديدا آلبيکنس در شرايط آزمايشگاهي :


محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
الهه حمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی – میکروبیولوژی واحد علوم و تحقیقات فارس
علیرضا خداوندی – استادیار میکروبیولوژی و قارچ شناسی پزشکی بیولوژی مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران دانشکده پیراپزشکی
حسن جمالی فر – گروه کنترل دارو و غذا دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:
زمینه و هدف: موسیر، سیر و پیاز بخشی ای از رژیم غذایی بسیاری از افراد هستند و همچنین در بسیاری از موارد درمانی دارای اثرات دارویی می باشند در زمینه خواص ضد میکروبی موسیر، سیر و پیاز مطالعاتی صورت گرفته است این مطالعه با هدف تعیین اثرات ضد قارچی موسیر، سیر و پیاز در برابر گونه های کاندیدا آلییکنس انجام گرفت. روش بررسی: در این مطالعه اثرات ضد قارچی عصاره های الکلی و آبی موسیر، سیر و پیاز پس از استخراج با روش سوکسله در شرایط آزمایشگاهی بر روی ده نمونه کاندیدا آلبیکنس کلینیکی و یک نمونه کاندیدا آلبیکنس ATCC1203 مورد آزمایش قرار گرفت. حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (MIC) به وسیله روش ماکرودایلوشن تعیین شد و در نهایت تاثیر عصاره های آبی و الکلی موسیر، سیر و پیاز با هم مقایسه شد. یافته ها: اثر ضد قارچی عصاره های الکلی موسیر، سیر و پیاز بر علیه نمونه های کاندیدا، (MIC) معادل 4/84- 0/58 میلی گرم بر میلی لیتر را نشان داد و برای عصاره های آبی موسیر، سیر و پیاز (MIC) معادل 6/59- 0/26 میلی گرم بر ملی لیتر بدست آمد حداقل غلظت کشندگی (MFC) عصاره های الکلی و آبی به ترتیب در محدوده 9/56- 4/84 و 13/97- 6/59 میلی گرم بر میلی لیتر بدست آمد. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که عصاره تام موسیر، سیر و پیاز دارای اثرات ضد قارچی می باشند. بنابراین این عصاره ها قابلیت جایگزینی برای داروهای شیمیایی را می توانند داشته باشند که پژوهش های بالینی و تکمیلی برای این امر پیشنهاد می گردد.

توضیحات بیشتر