فایل ورد مقاله تغيير در روند متابوليسمي در طول تنش هاي غير زيستي در گياه چاي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تغيير در روند متابوليسمي در طول تنش هاي غير زيستي در گياه چاي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تغيير در روند متابوليسمي در طول تنش هاي غير زيستي در گياه چاي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تغيير در روند متابوليسمي در طول تنش هاي غير زيستي در گياه چاي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تغيير در روند متابوليسمي در طول تنش هاي غير زيستي در گياه چاي :


محل انتشار: اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
زهرا رستم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

چکیده:
تنش های محیطی شامل زیستی، غیرزیستی و یا آنتروپوژنیک می باشند. عوامل زیستی مانند حشرات، بیماری های قارچی و علف های هرز مسئول از دست دادن تقریباً 20 درصد پتانسیل برداشت در بیشتر گونه های گیاهی می شوند. عوامل غیرزیستی شامل تابش بالا، سرما، خشکی، سیلاب، شوری و عدم تعادل عناصر غذایی در بیشتر گیاهان تأثیر گذار می باشد. خشکی عموماً مخرب ترین عامل می باشد. بعضی از این عوامل تنش به آهستگی و تدریجی بر روی شرایط رشد گیاه تأثیر می گذارد. از این رو گیاهان مکانیسم هایی را برای اجتناب از تنش فراهم می سازند. آنها نیاز به ارگانیسم هایی برای سازگاری و مکانیسم های محدود کننده ای برای دوری از تنش دارند. تنش های آنتروپوژنیک باعث آلودگی هوا و خاک تابش اشعه UV-B، تغییرات آب و هوایی و غیره می شود. مطالعه حاضر بر روی چگونگی تنش های غیر زیستی متعدد بر رویمتابولیسم گیاه چای انجام گرفته است. در میان تنش های غیرزیستی، خشکی، شوری، درجه حرارت مورد توجه قرار گرفت. به دنبال تیمارهای متعدد برگها جدا شدند و برای تعیین مقدار ترکیبات فنلی، پروتئین و پرولین آنالیز شدند. در بررسی حاضر در پاسخ به تنش حرارت (55، 50، 45، 40 درجه سانتیگراد) مقدار ترکیبات فنلی به طور متوالی کاهش پیدا نمود. در حالی که در دو تنش دیگر یک افزایش اولیه به دنبال یک کاهش در میزان ترکیبات فنلی مشاهده شد. در تنش حرارت بعد از 45 درجه سانتیگراد یک کاهش در میزان پرولین وجود داشت. میزان پروتئین به دنبال تنش حرارت کاهش نشان داد و در تنش های دیگر یک کاهش به دنبال افزایش اولیه مشاهده گردید که این تغییرات به لحاظ آماری در P<0.05 معنی دار بود. در نتیجه مشخص شد که گیاه چای تنش های غیر زیستی را با تغییر مسیرهای متابولیکی و تغییر در تولید متابولیتهای مناسب برای پایداری گیاه در برابر تنش تحمل می نماید.

توضیحات بیشتر