فایل ورد مقاله بررسي ميزان آگاهي آرايشگران زن شهرستان اروميه از انواع بيماريهاي منتقله و راه هاي انتقال از حرفه آرايشگري و نحوه گندزدايي وسايل کار

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي ميزان آگاهي آرايشگران زن شهرستان اروميه از انواع بيماريهاي منتقله و راه هاي انتقال از حرفه آرايشگري و نحوه گندزدايي وسايل کار دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي ميزان آگاهي آرايشگران زن شهرستان اروميه از انواع بيماريهاي منتقله و راه هاي انتقال از حرفه آرايشگري و نحوه گندزدايي وسايل کار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي ميزان آگاهي آرايشگران زن شهرستان اروميه از انواع بيماريهاي منتقله و راه هاي انتقال از حرفه آرايشگري و نحوه گندزدايي وسايل کار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي ميزان آگاهي آرايشگران زن شهرستان اروميه از انواع بيماريهاي منتقله و راه هاي انتقال از حرفه آرايشگري و نحوه گندزدايي وسايل کار :


محل انتشار: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
ناهید نویدجوی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – گروه مهندسی بهداشت محیط – دانشکده بهداشت. ارومیه، ایران
آیدا اجلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تبریز،تبریز،ایران
زهره خدای اقدم – کارشناس بهداشت محیط،ارومیه،ایران

چکیده:
یکی از مشکلات بهداشتی در اماکن عمومی مانند آرایشگاهها عدم آگاهی کافی متصدیان حرفه آرایشگری نسبت به اهمیت رعایت موازین بهداشتی در این حرفه میباشد. بطوری که کمبود یا فقدان اطلاعات بهداشتی متصدیان آرایشگری در خصوص بیماریهای شغلی و راههای انتقال و پیشگیری آن، شرایط را برای انتقال بیماریهای مختلفی از قبیل بیماریهای عفونی، قارچی و بویژه ویروسی از جمله ایدز و هپاتیت فراهم می کند.مواد و روشها: در این مطالعه تعداد 130 نفر از آرایشگران زن موجود در مناطق سه گانه شهرستان ارومیه بطور تصادفی با در نظر گرفتن تراکم آرایشگاهها در مرکز شهر انتخاب و از طریق پرسشنامه و مصاحبه اطلاعات جمع آوری گردید و داده ها با استفاده ز نرم افزار spss مورد آنالیز قرار گرفت.نتایج: نتایج حاصله نشان می دهد که میزان آگاهی 8/53 درصد از آرایشگران از انواع بیماریهای منتقله در حد متوسط بوده و 3/22 درصد، آگاهی در سطح بالایی دارند و 4/55 درصد افراد، از راه ها و وسایل منتقل کننده بیماریها در سطح پایینی آگاهی دارند.7/97 درصد از افراد الکل و8/60 درصد حرارت را به عنوان روش گندزدایی شناخته و تعداد کمی از آرایشگران با ساولون و اتوکلاو به عنوان روش گندزدایی آشنا بودند. انجام آزمونهای دقیق فیشر و کای دو نشان می دهد رابطه معنی داری بین میزان آگاهی آرایشگران و سطح سواد و شرکت در کلاسهای آموزشی وجود دارد( p- value < 0/05).نتیجه گیری: بررسی نتایج حاکی از این است که آگاهی آرایشگران از بیماریهای قارچی و راه های انتقال آن نسبت به سایر بیماریها مانند ایدز و هپاتیت کمتر است و از بین وسایل منتقل کننده بیماریها بیشتر افراد به ترتیب تیغ و قیچی را وسیله انتقال دانسته و توجهی به پیش بند، حوله یا سایر وسایل ندارند. با وجود اینکه بیشتر آرایشگران الکل را به عنوان روش گندزدایی معرفی کرده اند، ولی تعدادی کمی از نحوه ساخت و انجام صحیح آن اطلاع داشته و بیشتر روش استفاده از حرارت را به طور صحیح انجام می دادند. مقایسه نتایج نشان داد که میزان سواد آرایشگر و شرکت در دورهای آموزشی باعث افزایش میزان آگاهی آنها شده، لذا با برنامه ریزی دقیق و انجام آموزشهای لازم طی کلاسهای آموزشی می توان سطح آگاهی و بهداشت را در بین آرایشگران زن ارتقاء بخشید.

توضیحات بیشتر