فایل ورد مقاله بررسي مدل تاثير عوامل کليدي موفقيتCSF) در استقرار سيستم برنامه ريزي منابع سازمان (ERP) مورد مطالعه شرکت معدني و صنعتي گلگهر

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي مدل تاثير عوامل کليدي موفقيتCSF) در استقرار سيستم برنامه ريزي منابع سازمان (ERP) مورد مطالعه شرکت معدني و صنعتي گلگهر دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي مدل تاثير عوامل کليدي موفقيتCSF) در استقرار سيستم برنامه ريزي منابع سازمان (ERP) مورد مطالعه شرکت معدني و صنعتي گلگهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي مدل تاثير عوامل کليدي موفقيتCSF) در استقرار سيستم برنامه ريزي منابع سازمان (ERP) مورد مطالعه شرکت معدني و صنعتي گلگهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي مدل تاثير عوامل کليدي موفقيتCSF) در استقرار سيستم برنامه ريزي منابع سازمان (ERP) مورد مطالعه شرکت معدني و صنعتي گلگهر :


محل انتشار: دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
تعداد صفحات:26
نویسنده(ها):
سعید روحانی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
سیداحمد شیبت الحمدی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
شیما حضرتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر،بررسی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمانERPدر شرکت گلگهر می باشد،سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، سیستمهای اطلاعاتی بسیار پیچیده ای هستند و عوامل بسیاری بر استقرار موفق آنهاتاثیر می گذارند. سازمان ها باید از مهمترین عوامل موثر در استقرار موفقERP)آگاه باشند و آنها را فراهم کنند. در پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مهم موفقیتCSF)یا رتبه بندی عوامل موثر در موفقیت طرح های استقرارERP)مورد توجه قرار گرفته است. ابتدا با توجه به مبانی نظری، 23 عامل موثر در استقرار موفق برنامه ریزی منابع سازمان شناسایی گردید. براساس عوامل مهم موفقیت، پرسشنامه ای با 28 پرسش تهیه شده و در بین افراد جامعه آماری توزیع گردید.و با استفاده روش های آماری شامل شاخص های توصیفی ، محاسبات مربوط به ضرایب همبستگی بین متغیرها، تحلیل مرتبط با تحلیل واریانس و رگرسیون متغیر وابسته، ضریب همبستگی چند متغیری و مجذور آن با هدف تشریح و تبیین واریانس متغیر وابسته در هر یک از متغیرها پیشین به طور جداگانه و بصورت توام و ترکیبی انجام شده است.با توجه به نتایج این تحقیق بین عامل راهبردی، سازماندهی و اجرایی،انتخاب مناسب و نظارت و بازخوردر استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمانERP)رابطه معناداری وجود دارد.

توضیحات بیشتر