فایل ورد مقاله تعيين آستانه تحمل جوانه زني گياه دارويي بادرنجبويه به تنش خشکي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تعيين آستانه تحمل جوانه زني گياه دارويي بادرنجبويه به تنش خشکي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تعيين آستانه تحمل جوانه زني گياه دارويي بادرنجبويه به تنش خشکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تعيين آستانه تحمل جوانه زني گياه دارويي بادرنجبويه به تنش خشکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تعيين آستانه تحمل جوانه زني گياه دارويي بادرنجبويه به تنش خشکي :


محل انتشار: اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
اسماعیل بخشنده – دانشجوی دکترای فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
صادق آتشی – گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
زینب زینلی – گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسماعیل یساری – گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:
رطوبت از عوامل ضروری جوانه زنی محسوب می شود. همچنین قابلیت استفاده از آب به عنوان یک عامل کلیدی و مؤثر بر زمان جوانه زنی شناخته شده است. بانبراین، به منظور بررسی پاسخ جوانه زنی و تعیین آستانه تحمل جوانه زنی گیاه بادرنجبویه به تنش خشکی آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی و با 3 تکرار در سال 1392 اجرا شد. تیمارها شامل پنج سطح خشکی (صفر، 0/20-، 0/40-، 0/55- و 0/75- مگاپاسکال) حاصل از پلی اتیلن گلیکول 6000 بودند. نتایج نشان داد که ج وانه زنی بادرنجبویه تحت تأثیر تنش خشکی (کهش پتانسیل آب) قرار گرفت. افزایش تنش خشکی (از صفر تا 0/75- مگاپاسکال) موجب کاهش درصد و سرعت جوانه زنی به ترتیب 70 و 67 درصد شد. همچنین زمان تا شروع و زمان تا پایان جوانه زنی به ترتیب 4/1 و 3/1 برابر افزایش یافتند. تنش خشکی موجب کاهش یکنواختی جوانه زنی نیز شد. برطبق نتایج این مطالعه آستانه تحمل جوانه زنی گیاه بادرنجبویه به تنش خشکی برابر 0/70- مگاپاسکال محاسبه گردید.

توضیحات بیشتر