فایل ورد مقاله تحليل ژنتيکي خصوصيت ريشه گندم در شرايط تنش خشکي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تحليل ژنتيکي خصوصيت ريشه گندم در شرايط تنش خشکي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تحليل ژنتيکي خصوصيت ريشه گندم در شرايط تنش خشکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تحليل ژنتيکي خصوصيت ريشه گندم در شرايط تنش خشکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تحليل ژنتيکي خصوصيت ريشه گندم در شرايط تنش خشکي :


محل انتشار: اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
علی افتخاری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی، بیرجند

چکیده:
برای مطالعه اثر ترکیب پذیری عمومی و خصوصی و نحوه عمل ژنها از لحاظ صفات وزن خشک ریشه و نسبت ریشه به ساقه در شرایط تنش خشکی 5 رقم تجاری گندم نان یک تلاقی دی آلل یک طرفه انجام گرفت. والدین و 10 نتاج F1 حاصل از تلاقی دی آلل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار تحت شرایط ت نش خشکی در گلخانه کشت گردیدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و دی آلل نشان داد ه برای هر دو صفت وزن خشک ریشه و نسبت وزن ریشه به ساقه حاکی از وجود اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ های مورد بررسی بو. جهت انجام تجزیه دی آلل از دو روش گریفینگ و هیمن جینگز استفاده گردید. تجزیه واریانس ترکیب پذیری عمومی و خصوصی با استفاده از روش 2 مدل 1 گریفینگ انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که میانگین مربعات ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای تمامصفات از نظر آماری معنی دار بود که بیانگر نقش ت<ام اثرات افزایشی و غیر افزایشی در کنترل این صفات است. در شرایط تنش خشکی اثر ژنی غالبیت نسبی برای وزن خشک ریشه و غالبیت کامل برای نسبت ریشه به ساقه ملاحظه شد.

توضیحات بیشتر