فایل ورد مقاله کاربرد روش ترکيب خطي وزني در نقشه سازي مخاطره آتش پارک ملي گلستان در محيط GIS

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله کاربرد روش ترکيب خطي وزني در نقشه سازي مخاطره آتش پارک ملي گلستان در محيط GIS دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله کاربرد روش ترکيب خطي وزني در نقشه سازي مخاطره آتش پارک ملي گلستان در محيط GIS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله کاربرد روش ترکيب خطي وزني در نقشه سازي مخاطره آتش پارک ملي گلستان در محيط GIS،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله کاربرد روش ترکيب خطي وزني در نقشه سازي مخاطره آتش پارک ملي گلستان در محيط GIS :


محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
حسن فرامرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهی جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
سسید محسن حسینی – دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی غلامعلی فرد – استادیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
کشور ایران از جمله کشورهای سانحه خیز دنیا است که پدیده آتش سوزی جنگل، یکی از مهمترین بحران‏های آن محسوب می‏شود. هدف این مطالعه تعیین نقاط حساس به خطر آتش سوزی در پارک ملی گلستان با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی می باشد که بدین منظور پارامترهای موثر در پتانسیل مخاطره وقوع آتش سوزی شامل فاصله از روستا، فاصله از جاده، میانگین دمای سالیانه، میانگین رطوبت سالیانه، میانگین فشار هوا سالیانه، ارتفاع و شیب در نظر گرفته شد. موقعیت مکانی آتش سوزی های اتفاق افتاده در پارک با استفاده از GPS برداشت گردید و سپس با استفاده از آن و مشخصه عامل نسبی پارامترها نسبت به یکدیگر اولویت بندی شدند و با توجه به این اولویت بندی با روش AHP وزن پارمترها و در نهایت نقشه ی خطر آتش سوزی بدست آمد و صحت این نقشه نیز با مشخصه عامل نسبی مورد بررسی قرار گرفت. نقشه بدست آمده به چهار طبقه خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم طبقه بندی شد و مساحت هر طبقه محاسبه گردید. نتایج حاصل از این مطالعه تاثیر متغیرها را به ترتیب اولویت از زیاد به کم ؛ فاصله از روستا، فاصله از جاده، میانگین دمای هوا سالیانه، میانگین فشار هوا سالیانه، ارتفاع، میانگین رطوبت سالیانه و شیب منطقه نشان می دهد و همچنین 68/103 هکتار از مساحت منطقه در معرض خطر خیلی زیاد و 49/5236 هکتار در معرض خطر زیاد بدست آمد. ارزیابی صحت نقشه ی بدست آمده نیز با مقدار 0742= ROC کاربردی بودن این نقشه را نشان می دهد که می‏تواند برای مدیریت و برنامه ریزی بهتر خطر آتش سوزی مورد استفاده قرار گیرد.

توضیحات بیشتر