فایل ورد مقاله بررسي مقايسه اي باکتري هاي بومي مصرف کننده محصولات نفتي در خاک هاي آلوده شهر همدان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي مقايسه اي باکتري هاي بومي مصرف کننده محصولات نفتي در خاک هاي آلوده شهر همدان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي مقايسه اي باکتري هاي بومي مصرف کننده محصولات نفتي در خاک هاي آلوده شهر همدان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي مقايسه اي باکتري هاي بومي مصرف کننده محصولات نفتي در خاک هاي آلوده شهر همدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي مقايسه اي باکتري هاي بومي مصرف کننده محصولات نفتي در خاک هاي آلوده شهر همدان :


محل انتشار: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
نسترن احمدی مسعود – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، همدان، ایران
فریبا محسن زاده – استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا
ساناز صفایی شکیب – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، گروه محیط زیست، همدان، ایران

چکیده:
مقدمه و اهمیت موضوع: آلودگی نفتی از مهم ترین آلودگی های خاک می باشد. ایران با دارا بودن منابع عظیم نفت و چندین پالایشگاه ، همواره در معرض آلودگی خاک به نفت و مشتقات آن می باشد.زیست پالایی، فن آوری کاربردی جهت پاکسازی خاک های آلوده است. برخی از باکتری ها قابلیت زیست پالائی ترکیبات نفتی را دارند. این پژوهش با هدف یافتن باکتری های دارای قابلیت بالا در تجزیه زیستی ترکیبی از محصولات نفتی صورت گرفت.مواد و روشها: در این تحقیق ابتدا باکتری های بومی موجود در خاک های اطراف شهر همدان با محصولات نفتی سازگار، جداسازی و خالص سازی گردید. سپس جهت بررسی توانائی و راندمان تجزیه زیستی، این باکتری ها با ترکیبی از محصولات نفتی مختلف که مصرف رایجی دارند(نفت و گازوئیل، نفت و روغن موتور، گازوئیل و روغن موتور و نهایتا گازوئیل، روغن موتور و نفت)با غلظت 5/0، 1، 5 درصد، مواجهه داده شدند. باکتری های دارای قابلیت تجزیه این ترکیبات، از طریق بررسی کدورت حاصله از رشدشان در محیط فوق، انتخاب و یعد از شناسائی (از طریق انجام تست های بیوشیمیائی)، کارائی آن ها در حذف زیستی ترکیبات فوق، باهم مقایسه گردید. نهایتا سوش های باکتریائی دارای قابلیتتجزیه بالای همه انواع محصولات نفتی مورد بررسی، معرفی گردید.نتایج و بحث:طبق نتایج ما از خاک های آلوده به نفت سفید و گازوئیل سوش های باکتریائی Alcaligenese utrupha, pseudomonas alcaligenes و Pseudomonas aeroginosa، از خاک های آلوده به نفت سفید و روغن موتور سوش های باکتریائی Pseudomonas alcaligenes, Bacillus coagulans, Bacillus circulans و از خاک های آلوده به روغن موتور و گازوئیل، باکتری Pseudomonas alcaligenes جداسازی گردید.از میان باکتری های فوق گونه باکتریائی Pseudomonas alcaligenes توانایی تجزیه زیستی تمام انواع ترکیبات محصولات نفتی را داشت. راندمان حذف زیستی این ترکیبات توسط باکتری فوق در تیمار نفت سفید و گازوئیل 72%، در گازوئیل و روغن موتور 63% و در روغن موتور و نفت سفید 56% برآورد گردید.

توضیحات بیشتر