فایل ورد مقاله بررسي کاربرد صورتهاي مالي شرکت ها در اعطاي تسهيلات بانکي (مطالعه موردي بانک مسکن استان کهگيلويه و بويراحمد

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي کاربرد صورتهاي مالي شرکت ها در اعطاي تسهيلات بانکي (مطالعه موردي بانک مسکن استان کهگيلويه و بويراحمد دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي کاربرد صورتهاي مالي شرکت ها در اعطاي تسهيلات بانکي (مطالعه موردي بانک مسکن استان کهگيلويه و بويراحمد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي کاربرد صورتهاي مالي شرکت ها در اعطاي تسهيلات بانکي (مطالعه موردي بانک مسکن استان کهگيلويه و بويراحمد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي کاربرد صورتهاي مالي شرکت ها در اعطاي تسهيلات بانکي (مطالعه موردي بانک مسکن استان کهگيلويه و بويراحمد :


محل انتشار: دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
اسماعیل شمس الدینی – استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
عبدالخالق غلامی –
طاهره حرمتی –

چکیده:
صورتهای مالی اطلاعات صحیح و مناسب و قابل اتکایی را بموقع در اختیار بانکها قرار دهد که می تواند بنحو موثری درتصمی مگیر یهای بانک درخصوص اعطای تسهیلات نقش داشته باشد. بانکها می توانند براساس این وضعیت مشتری را بررسی و باتوجه به وضعیت مشتری تصمی مگیری نمایند و از مخاطرات مصون بمانند. بنابرآنچه گفته شد صورتهای مالی در مرحله تصمی مگیری اهمیت زیادی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی کاربرد صورتهای مالی شرکت ها در اعطای تسهیلات (مطالعه موردیبانک مسکن استان کهگیلویه و بویر احمد) بوده است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه روسا و مسئولین اعتبارات بانک هایمسکن استان ک.ب که تعداد آنها در سال 1392 حدود 47 نفر می باشد. در این تحقیق با توجه به حجم کم جامعه آماری و به منظور تسهیل و تسریع کار پژوهش به ناچار از تمام افراد جامعه آماری به عنوان نمونه آماری استفاده و به صورت سرشماری برایمطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش در تحقیق حاضر پرسشنامه 17 سوالی می باشد که پاسخگویان نمونه مورد بررسی به آنان پاسخ دادند، پس از تکمیل فرم ها اطلاعات بدست آمده بوسیله نرم افزارspssآزمون های همبستگی، آزمون تی ساده و آنالیز واریانس انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که صورتهای مالی تهیه شده توسط شرکتها، جهت اعطای تسهیلات بانکها معنی دار می باشد؛ رابطه معنیداری بین میزان آشنایی مسئولین تسهیلات اعتباری بانکها، با تکنیک های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی وجود دارد

توضیحات بیشتر