فایل ورد مقاله تأثير نوع و مقدار کود نيتروژن بر جذب عناصر غذايي پرمصرف توسط گياه خردل در خاک شور

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تأثير نوع و مقدار کود نيتروژن بر جذب عناصر غذايي پرمصرف توسط گياه خردل در خاک شور دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تأثير نوع و مقدار کود نيتروژن بر جذب عناصر غذايي پرمصرف توسط گياه خردل در خاک شور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تأثير نوع و مقدار کود نيتروژن بر جذب عناصر غذايي پرمصرف توسط گياه خردل در خاک شور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تأثير نوع و مقدار کود نيتروژن بر جذب عناصر غذايي پرمصرف توسط گياه خردل در خاک شور :


محل انتشار: اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
سمیرا تندیسه بنا – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا آستارایی – دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
حجت امامی – استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
جذب و تجمع عناصر غذایی توسط گیاهان در شرایط شور، در نتیجه ی فرآیند رقابتی بین عناصر غذایی و گونه های اصلی نمک کاهش یافته و گزینش درست نوع و مقدار کود نیتروژن می تواند بر جذب عناصر غذایی توسط گیاه مؤثر باشد. این آزمایش به منظور بررسی دو نوع کودنیتروژن (نیترات کلسیم و سولفات آمونیوم) هر کدام با سه سطح کود نیتروژن (40، 80 و 120 میلی گرم بر کیلوگرم)، در سه سطح شوری خاک (شاهد S(1)=5, S(0)= و S(2)=10 دسی زیمنس برمتر) بر جذب عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط گیاه خردل زراعی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. نتایج نشان داد که علی رغم کاهش جذب عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم با افزایش شوری خاک، جذب این عناصر با افزایش مقدار مصرف کود نیتروژن به طور معنی دار افزایش یافت و ک ود سولفات آمونیوم در افزایش جذب عناصر در شرایط شوری خاک مؤثر تر از نیترات کلسیم بود اما بدلیل ایجاد شوری بیشتر در خاک نسبت به نیترات کلسیم مقدار مصرف آن تا حدودی محدود کننده بود.

توضیحات بیشتر