فایل ورد مقاله بررسي عوامل مؤثر بر کيفيت حسابرسي فناوري اطلاعات

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي عوامل مؤثر بر کيفيت حسابرسي فناوري اطلاعات دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي عوامل مؤثر بر کيفيت حسابرسي فناوري اطلاعات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي عوامل مؤثر بر کيفيت حسابرسي فناوري اطلاعات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي عوامل مؤثر بر کيفيت حسابرسي فناوري اطلاعات :


محل انتشار: دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
حسن دهقان دهنوی – یزد اسلامی آزاد دانشگاه مدیریت استادیار
محمود معین الدین – یزد اسلامی آزاد دانشگاه حسابداری استادیار
مریم مرشدی پور – مسئول) یزد(نویسنده اسلامی آزاد دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی دانشجوی

چکیده:
فناوری اطلاعات دارای نقش با اهمیتی در زمینه کیفیت خدمات حسابرسی است. برخی از موسسه های حسابرسی از شبکه های بین المللی استفاده می کنند که این شبکه ها ساختاری جهت سازماندهی روش ها و فرایندهای حسابرسی فراهم می آورند.حسابرسی فناوری اطلاعات را پردازش خودکار داد هها، پردازش الکترونیکی داد هها و یا حسابرسی کامپیوتری نیزمی نامند. این نوع از حسابرسی حسابرسان را قادر می سازد تا به طورمستقیم و از طریق ابزار ارتباطی پیشرفته به موضوعهای حسابرسی دسترسی داشتهباشند. تحقیق حاضرجهت بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی فناوری اطلاعات صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر، از نظرهدف، کاربردی بوده و بر حسب روش تحقیق اکتشافی- پیمایشی است که با بکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داد ههای مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی می باشد و از روش نمونه گیری به روش تصادفی استفاده گردیده و تعداد 163 نمونه قابل قبول جمع آوری گردید. پس از جم عآوری داده ها و تجزیه وتحلیل آنها با استفاده از روش معادلات ساختاری، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت ومهمترین عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی فناوری اطلاعات شناسایی شد

توضیحات بیشتر