فایل ورد مقاله بررسي عوامل مؤثر بر تصميمگيري سرمايهگذاران در صنايع مناطق محروم(مطالعه موردي:استان کهگيلويه و بوير احمد

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي عوامل مؤثر بر تصميمگيري سرمايهگذاران در صنايع مناطق محروم(مطالعه موردي:استان کهگيلويه و بوير احمد دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي عوامل مؤثر بر تصميمگيري سرمايهگذاران در صنايع مناطق محروم(مطالعه موردي:استان کهگيلويه و بوير احمد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي عوامل مؤثر بر تصميمگيري سرمايهگذاران در صنايع مناطق محروم(مطالعه موردي:استان کهگيلويه و بوير احمد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي عوامل مؤثر بر تصميمگيري سرمايهگذاران در صنايع مناطق محروم(مطالعه موردي:استان کهگيلويه و بوير احمد :


محل انتشار: دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
فاطمه پرور – مؤسسه آموزش عالی فروغ دانش یاسوج

چکیده:
عوامل متعددی در تصمیمگیری سرمایهگذاران دخیل هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تصمیمگیری سرمایهگذاران در صنایع مناطق محروم بوده که در قالب سه فرضیه انجام گرفته است. از روش کتابخانهای برای تدوینمباحث تئوریک و روش میدانی جهت جمعآوری اطلاعات مورد نیاز برای اثبات فرضیهها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیهی سرمایهگذاران صنایع استان کهگیلویه و بویراحمد میباشد. ابزار جمعآوری دادهها شامل پرسشنامهبا 22 سئوال است که 20 سئوال آن به صورت سئوالات بسته و بر اساس مقیاس لیکرت و 2 سئوال به صورت باز طراحیشدهاند. طبق نتایج پژوهش عوامل اقتصادی از قدرت پیشبینی بیشتری برای تصمیمگیری سرمایهگذاران در مناطق محروم برخوردار بوده و بعد از آن به ترتیب عوامل سیاسی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر میباشند

توضیحات بیشتر