فایل ورد مقاله استراتژي هاي مقابله غذايي در شرايط تحريم اقتصادي مطالعه موردي: مناطق روستايي شهرستان گرگان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله استراتژي هاي مقابله غذايي در شرايط تحريم اقتصادي مطالعه موردي: مناطق روستايي شهرستان گرگان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله استراتژي هاي مقابله غذايي در شرايط تحريم اقتصادي مطالعه موردي: مناطق روستايي شهرستان گرگان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله استراتژي هاي مقابله غذايي در شرايط تحريم اقتصادي مطالعه موردي: مناطق روستايي شهرستان گرگان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله استراتژي هاي مقابله غذايي در شرايط تحريم اقتصادي مطالعه موردي: مناطق روستايي شهرستان گرگان :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
سیده محدثه ضیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرهاد شیرانی بیدآبادی – عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی
فرشید اشراقی – عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی
علی کرامت زاده – عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی

چکیده:
امنیت غذایی وضعیتی است که در آن تمام مردم از دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذا برخوردارند. امنیت غذایی یک عامل بسیار مهم برای رشد اقتصادی و توسعه یک ملت می باشد. تحریم های اقتصادی مخصوصا آن دسته از آنها که سیستم های تولیدی را هدف می گیرند باعث می شوند که دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذا آسیب ببیند. از 34 سال پیش کشورهای غربی بر مبنای مسائل سیاسی اقدام به تحریم ایران نموده اند که این تحریم ها باعث شده جلوگیری از رشد اقتصادی گردیده که به نوبه خود باعث اثرگذاری بر وضعیت امنیت غذایی به خصوص در مناطق روستایی شده است. در نتیجه برخی از گروههای جمعیتی روستایی مجبور به استفاده از استراتژی های مقابله جهت روبرو شدن با شرایط عدم امنیت غذایی شده اند. استراتژی های مقابله روش هایی است که خانوارها در مقابله با عدم موفقیت های پیش بینی شده در تامین معیشت به کار می برند. اندازه گیری شاخص استراتژی مقابله (CSI) یکی از دقیق ترین و ساده ترین روشهای اندازه گیری وضعیت امنیت غذایی در هر جامعه می باشد. در این تحقیق سعی شده است که به اندازه گیری استراتژی های مقابله ای که خانوارهای روستایی در مناطق روستایی شهرستان گرگان به کار می برند پرداخته شود. نتایج نشان می دهد که 60/17% خانوارهای از هیچ استراتژی مقابله ای استفاده ننموده و بقیه این خانوارها حداقل از یک استراتژی مقابله استفاده می کنند و در نتیجه می توان گفت که این خانوارها دچار عدم امنیت غذایی هستند. بر این اساس با استفاده از روش تحلیل خوشه ای k میانگین نتایج نشان داد که با فاصله اطمینان 99% خانوارهای مناطق روستایی گرگان در سه دسته عدم امنیت غذایی ضعیف، متوسط و شدید قرار گرفته اند.

توضیحات بیشتر