فایل ورد مقاله اثر تنش خشکي بر شاخص سطح برگ و عملکرد دانه چهار ژنوتيپ لوبيا چيتي (.Phaseolus vulgaris L)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله اثر تنش خشکي بر شاخص سطح برگ و عملکرد دانه چهار ژنوتيپ لوبيا چيتي (.Phaseolus vulgaris L) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله اثر تنش خشکي بر شاخص سطح برگ و عملکرد دانه چهار ژنوتيپ لوبيا چيتي (.Phaseolus vulgaris L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله اثر تنش خشکي بر شاخص سطح برگ و عملکرد دانه چهار ژنوتيپ لوبيا چيتي (.Phaseolus vulgaris L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله اثر تنش خشکي بر شاخص سطح برگ و عملکرد دانه چهار ژنوتيپ لوبيا چيتي (.Phaseolus vulgaris L) :


محل انتشار: اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
سمیه سهیلی موجد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدعلی اسماعیلی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
فرهاد جباری – استادیار دانشگاه زنجان

چکیده:
لوبیا چیتی حساس به تنش خشکی است در عین حال در این گیاه از لحاظ مقاومت به خشکی تنوع ژنتیکی مشاهده شده است. به منظور ارزیابی شاخص سطح برگ و عملکرد دانه، ژنوتیپ های لوبیا چیتی آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در جهار تکرار در سال 1391 در دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. سطوح آبیاری (شاهد و تنش خشکی) در کرت های اصلی و ژنوتیپ های لوبیا چیتی (محلی خمین، صدر، KS21193 و KS21189) در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری را در میان ژنوتیپ ها و سطوح آبیاری از لحاظ شاخص سطح برگ و عملکرد دانه نشان داد. تنش خشکی شاخص سطح برگ و عملکرد دانه را کاهش داد. نتایج نشان داد بیشترین شاخص سطح برگ و عملکرد دانه در بین ژنوتیپ ها متعلق به KS21193 و در بین تیمارهای آبیاری متعلق به آبیاری نرمال بود. ژنوتیپ ها واکنش یکسانی نسبت به تنش رطوبتی نداشتند. لاین KS21193 در تیمار آبیاری نرمال و تنش تحمل بیشتری از لحاظ شاخص سطح برگ و عملکرد از خود نشان داد.

توضیحات بیشتر